Kontakt:
Irina Raičević

irina.raicevic@wilo.com

www.wilo.rs

Preostalo vreme trajanja oglasa
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

O nama

WILO SE Dortmund sа trаdiciјоm dužom od 145 gоdinа, јеdаn је оd nајvеćih prоizvоđаčа pumpi zа grејаnjе, hlаđеnjе, klimаtizаciјu,  vоdоsnabdevanje i transport otpadne vode, i sinоnim je nеmаčke trаdiciјe kvаlitеtа i pоuzdаnоsti. Obzirоm nа ovо оgrоmnо iskustvо, sticanо tоkоm gоdinа pоstојаnjа, WILO је јеdаn оd lidеrа i diktira trendove razvoja pumpi i pumpne tеhnike u svetu.

WILO posluje u preko 60 filijala u više od 50 zemalja, i zapošljava preko 7000 ljudi. Poseduje 13 proizvodnih pogona u 8 zemalja, i ostvaruje promet veći od 1,35 milijarde eura.

Wilo Beograd d.o.o. je ćerka firma Wilo SE Dortmund i zadužena je za srpsko i crnogorsko tržište. Ima 16 zaposlenih, od toga 7 inženjera koji su zaduženi za prodaju, pružanje tehničkih i servisnih usluga. Pored direkcije u Beogradu, posluju i kancelarije u Novom Sadu i Nišu .

U cilju daljeg razvoja firme Wilo Beograd d.o.o. u Srbiji, regrutuje se Praktikant za potrebe podrške i rada u prodajnoj službi i inženjeringu.

Profil kandidata:

 • Student III godine ili Master studija IV ili V godine nekog od tehničkih Fakulteta: mašinskog, građevinskog ili rudarskog fakulteta
 • Dobre komunikacione veštine
 • Analitičnost
 • Motivisanost za rad
 • Dobre organizacione sposobnosti
 • Sposobnost za rad u timu
 • Znanje engleskog jezika
 • Rad na računaru, Office paket

Zaduženja kandidata za poziciju:

 • Rad na aktuelnim projektima
 • Rad na odabiru pumpi prema zahtevima projekta
 • Radu u internom programu za davanje ponuda Wilo Select tool
 • Komunikacija sa projektantima i investitorima, i davanje podrške istima vezano za njihove upite
 • Rad na različitim internim projektima
 • Priprema tendera, praćenje ponuda, rad u CRM-u, druga podrška Inženjera prodaje

Obuka namenjena praktikantu:

 • Obuka vezano za potrebna znanja vezano za hidrotehniku i tehniku WILO pumpi i pumpnih sistema, od početnog do ekspertskog nivoa
 • Obuka za rad u internom programu za davanje ponuda Wilo Select tool
 • Upoznavanje sa procesima i organizacijom rada u međunarodnoj kompaniji

Zainteresovani? CV i motivaciono pismo pošaljite direktno poslodavcu – kontakt se nalazi u gornjem desnom uglu oglasa. Srećno!